Router یکی از دستگاه های شبکه ای مهم و حیاتی است که از آن در شبکه های LAN و WAN استفاده می شود. روترها تاکنون در مدل های متفاوت و با معماری مختلف طراحی، تولید و عرضه شده اند. یکی از دلایل مهم استفاده از آنها، ضرورت اتصال یک شبکه به چندین شبکه اینترنتی و یا سایر سایت های از راه دور در عصر حاضر می باشد. نام در نظر گرفته شده برای Routers، متناسب با کاری است که آنان انجام می دهند: ” ارسال داده از یک شبکه به شبکه ای دیگر ” برای مثال در صورتی که یک شرکت دارای شعبه در تهران و شعبه ای در اهواز باشد، به منظور اتصال آنان به یکدیگر می توان از خط leased ( اختصاصی ) که به هر یک از Routers موجود در دفاتر متصل می گردد ، استفاده نمود . بدین ترتیب هر گونه ترافیکی که لازم است از یک سایت به سایت دیگر انجام شود از طریق Router محقق شده و تمامی ترافیک های غیرضروری فیلتر و در پهنای باند و هزینه های مربوطه، صرفه جویی می گردد .

         Fix port Routers
         Modular Routers
         Virtual and wireless routers

روتر-اچپی

تفاوت سوئیچ با روتر

سوئیچ ها(Switch) معمولا در لایه دوم (Data layer) مدل OSI فعالیت می نمایندکه امکان استفاده از آدرس های MAC ( آدرس های فیزیکی ) در آن لایه دارد. روتر( ) در لایه سوم Network مدل OSI فعالیت می نمایند و لایه فوق از آدرس های IP ر IPX و یا Appeltalk که به نوعی آدرس های منطقی محسوب میشوند،استفاده میکنند. یکی از موارد اختلاف الگوریتم های Switch و Router  نحوه برخورد آناندر اتخاذ تصمیم در رابطه با مقصد یک بسته اطلاعاتی  می باشد.

Routers versus Switches