نام دوره:

دوره آموزش کاربری سرور های HP و تجهیزات شبکه

یادگیران :

کارپردازان ادارات ، سازمان ها و شرکت های مشتری مفتاح

سر فصل ها:

آشنایی با تجهیزات شبکه ، آشنایی با سرور های HP

که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.